Vector - HR Zagreb
Programiranje CNC alatnih strojeva – tokarenje ( 40 sati )

1. UVOD

Povijesni razvoj CNC strojeva
Upravljačka jedinica
Osnovni dijelovi i uređaji stroja – princip rada
Posmični motori
Kuglično navojno vreteno

2. TEHNOLOGIJA – OSNOVE

CNC tehnološka dokumentacija
Režimi obrade – brzina rezanja, posmak, dubina rezanja, brzina vrtnje
Alati

3. PROGRAMIRANJE – OSNOVNI POJMOVI

Program
Struktura programa
Apsolutni i inkrementalni koordinatni sustav
Karakteristične točke: M, W, N, P, R
Sigurnosna točka, sigur. linije

4. RUČNO PROGRAMIRANJE TOKARILICE

Koordinatni sustav stroja
Adrese
Pomoćne M funkcije
Glavne G – funkcije
Funkcije za definiranje koordinatnog sustava (aps., inkr.)
Funkcije za definiranje mjernog sustava (mm, inch)
Funkcije za pomicanje ishodišta koordinatnog sustava G54, G55, ....
Funkcije za definiranje režima obrade
Funkcija za definiranje alata
Linearno gibanje G0, G1
Kružna gibanja G2, G3
Funkcije za kompenzaciju radijusa oštrice alata G41, G42
Podprogram
Ciklusi
Ciklus grube obrade s tokarenjem konture
Ciklus tokarenja navoja

5. PRAKTIČAN RAD NA STROJU

Osnovni tehnički podaci o stroju
Upravljačka jedinica - funkcijske tipke
Uključivanje stroja – referentna točka
Modovi rada REF, JOG, MDA, AUTO, DNC
Prednamještanje i mjerenje alata (pohranjivanje podataka u memoriji alata)
Prednamještanje nul točke W (pohranjivanje podataka u memoriji nul točaka)
Programski mod rada - AUTO
Upisivanje programa
Provjera programa, 3D - View simulacija
Pohranjivanje programa DATA OUT (DNC, floppy, HDD, memory stick, laptop)
Učitavanje programa DATA IN (DNC, floppy, HDD, memory stick, laptop)

6. SAMOSTALNA IZRADA ZADATKA

Izrada CNC tehnološke dokumentacije

- operacijski list
- plan alata
- plan stezanja
- plan rezanja
- CNC program

Izrada prvog komada

- upisivanje programa u upravljačku jedinicu
- provjera programa – 3D View simulacija
- prednamještanje alata i nul točke W
- izrada prvog komada

Za praktičan rad koriste se CNC tokarski strojevi EMCO – Austrija s mogućnošću simulacije i
programiranja različitih
upravljačkih jedinica ( Siemens, Fanuc, Mitshubishi, . . . . )

Trajanje seminara: 40 sati

Prethodna znanja i naobrazba:

Dipl. ing. strojarstva
Ing. strojarstava
Strojarski tehničar
Tehnolozi s iskustvom
Tokari s iskustvom
CNC programeri i operateri

© www.vector.hr
CNC Industrial Training Systems