Vector - HR Zagreb
Programiranje CNC alatnih strojeva pomoću računala
CAD/CAM ( 20 sati )

1. Definiranje tehnologije i putanje alata pomoću računala
2. Generiranje CNC programa u NC kodu
3. Distribucija CNC programa u upravljačku jedinicu stroja - DNC
4. Prednamještanje alata i nul točke W
5. Izrada dijela

Trajanje seminara: 20 sati

Prethodna znanja:

3D konstruiranje i dizajniranje dijelova
Ručno programiranje CNC alatnih strojeva
© www.vector.hr
CNC Industrial Training Systems